czwartek, 20 lutego 2014"...odbicie najmniejszego poruszenie

w jedwabnej ciszy staje się widome

ślad niezniszczalny odciska wzruszenie

w zasłonie oddalenia nieruchomej..."1 komentarz: